Prosjekt­ledelse


EB Consulting as tilbyr effektiv prosjektledelse når nye sambandsløsninger og driftskontrollsystemer skal etableres eller fornyes/oppgraderes.

Tjenester


Firmaet tilbyr ledelse av ulike typer prosjekter: • Prosjektstyring
 • Oppfølging av prosjektplaner
 • Ressursforvaltning og håndtering
 • Koordinering av delprosjekter og oppdrag utført av underleverandør/tredjeparter

 • Adm., saksbehandling og kontakt mot offentlig forvaltning og etater
 • Prosjektøkonomi og rapportering
 • Dokumentasjon

Eksempler på aktuelle prosjekter


 • Bygging av nye radiolinjesamband (PDH, SDH, WLAN etc.) med radiostasjoner, mast etc.
 • Etablering av PMR-nett med basestasjoner og infrastruktur mellom disse
 • Bygging av WLAN i og mellom bygg
 • Bygging av EMP-beskyttet kontrollrom og tele-/datarom samt radiostasjoner