Engineering/​prosjektering


EB Consulting as tilbyr engineering og prosjekterings kompetanse innen flere områder knyttet til telekom, driftskontrollsystemer og EMP/EMI beskyttelse. Fra initiell prosjektering til bygging/implementering og idrifttsettelse, rapportering og dokumentasjon.

Kort og godt; leveranse av turn key løsninger.

Tjenester


Firmaet tilbyr prosjektering av løsninger for;

 • Telekom (samband, radiolinje, driftsradio (PMR), fiber, WLAN etc.)
 • Radiolinje med sitesurvey, radio- og frekvensplanlegging mm.
 • Driftskontroll med SCADA samband
 • Beskyttelse av telekom og driftskontrollsystemer mot EMP/EMI
 • Kontroll- og datarom i driftssentraler, kraftverk, nettstasjoner etc. i energiforsyningen
 • Strømforsyning (AC/DC, nøddrift)
 • Kameraovervåkning /ITV/CCTV
 • Radio- og mobilsamband i vegtunneller

Placeholder

Radiostasjon


Placeholder

Satellittsamband


Placeholder

Prosjektering av RL-samband

Eksempler på aktuelle caser


 • Planlegging og utbygging av radiobaserte nettverk inkl. beregning av RL-samband
 • Prosjektering av av dig. og analoge PMR-nettverk/ driftsradio med basestasjoner og tilhørende backbone og aksessnett
 • Planlegging av SCADA kommunikasjon til kraftanlegg (radio, kabel, fiber, modem etc.)
 • Prosjektering av radiosite (hus, antennemast, telekom utstyr, strømforsyning etc.)
 • Prosjektering av telekom driftskontrollsystem (tele SCADA)
 • Design og prosjektering av løsninger for EMP/EMI-beskyttelse av kontrollrom og radiostasjoner