Nyheter

Her presenteres nyheter om firmaet, kontrakter og pågående prosjekter. Oppdatert: sept. 2017. • EB Consulting as har prosjektert og levert EMP-skap til Hydro Energi as/Nesflaten (juni’17)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-rom (skjermrom) i 4 trafostasjoner for Statnett prosjekt Vind Midt-Norge/Trøndelag (jan’17)
 • EB Consulting as har holdt kurs i EMP/EMI sikring og montasje av kabling i skjermrom for Oppland Elektro as (jan’17)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-rom (skjermrom) i Spanne trafostasjon for Haugaland Kraftnett (juni’16)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-rom (skjermrom) i Honna trafostasjon i Vest-Agder for Agder Energi Nett as (mars’16)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-skap til ABB og VEO OY (feb.’14 og juli’16)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-rom (skjermrom) i 3 trafostasjoner i “Vestre korridor” (Agder og Rogaland) for Statnett SF (des.’15)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-rom (skjermrom) i Kristiansand trafo (Stølen) i Kr.sand for Agder Energi Nett as (des.’15)
 • EB Consulting as har holdt kurs om EMP/EMI beskyttelse av driftskontrollsystemer for Helgeland Kraft as i Mosjøen (nov.’15)
 • EB Consulting as har på oppdrag for Roxtec International AB utarbeidet et White Paper med tittel “Solutions for EMP/EMI protection in Control rooms and centers in critical infrastructure” (mai.’15)
 • EB Consulting as har anskaffet egen komplett instrumentpark og antenner for testing og kontrollmålinger av skjermrom (EMP/EMI) og skjermskap (juni’15)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om leveranse av konsulenttjenester for utredning, rådgiving og prosjektering av løsninger for EMP/EMI-beskyttelse mm. av datarom for driftssentraler/ driftskontrollsystem i Hallingdal for E-CO Energi as (feb.’15)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om test og kontrollmålinger av EMP-rom i trafostasjoner for Helgeland Kraft (april’15)
 • EB Consulting as har holdt kurs om EMP/EMI beskyttelse av driftskontrollsystemer for Lyse Kraftnett i Sandnes (jan.’15)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP/EMI-beskyttet kontrollrom i 3 trafostasjoner i Trøndelag for Statnett SF (jan.’15)
 • EB Consulting as har inngått avtale om gjennomgang og tilstandskontroll av EMP-beskyttet datarom i driftssentralen for Salten Kraft Produksjon as (feb.’14)
 • EB Consulting as har inngått avtale om prosjektering og bygging av EMP-beskyttet kontrollrom i ny trafostasjon for Odda Energi as (feb.’14)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om gjennomgang av driftskontrollsamband og EMP-beskyttelse ift. NVEs Beredskapsforskrift i kraftverk i Sogn for Hydro Energi as (feb.’14)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og bygging av EMP-beskyttet kontrollrom i trafostasjoner i Østfold for Statnett SF (mai’13)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og oppgradering av EMP-beskyttet tele-/datarom i driftssentralenfor Tafjord Kraft as (apr.’13)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-skap i trafostasjoner for Haugaland Kraft as (feb.’13)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om gjennomgang av driftskontrollsystem/driftssentral ift. NVEs Beredskapsforskrift for Tafjord Kraft as (jan.’13)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om gjennomgang av driftskontrollsystem i kraftverk i Tafjord ift. NVEs Beredskapsforskrift for Tafjord Kraftproduksjon as (des.’12)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om utredning og prosjektering av EMP/EMI-beskyttelse av nytt datarom for lagring av arkivdata for Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS) (des.’12)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og oppgradering av EMP-beskyttet tele-/datarom i kraftsentral for Eidsiva Vannkraft as (des.’12)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og leveranse av EMP-skap i trafostasjoner for Sunnhordland Kraft as (nov.’12)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og etablering av nytt EMP-beskyttet UPS-rom i driftssentral for Hydro Energi as/Rjukan (okt.’12)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om prosjektering og oppgradering av EMP-beskyttet tele-/datarom i driftssentralen for Haugaland Kraft as (feb.’12)
 • EB Consulting as har inngått avtale om prosjektering og anskaffelse av strømforsyningsløsninger i driftssentral for Tafjord Kraft as (13.1.12)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt for prosjektering av løsninger for EMP/EMI beskyttelse av driftskontrollutstyr i ny trafostasjon for Haugaland Kraft as (28.10.11)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt for prosjektering og etablering av løsninger for EMP/EMI beskyttelse av tele- og SCADA utstyr i kraftverk for Eidsiva Vannkraft as (28.9.11)
 • EB Consulting as har inngått kontrakt om ROS-analyse, kartlegging, prosjektering av EMP/EMI løsninger for diftssentral, sambandsanlegg og trafostasjoner for Skagerak Nett as (6.7.11)