Elektromagnetisk stråling

EMF- og interferens (EMI) målinger


EB Consulting AS tilbyr måletekniske tjenester som;

EMF (elektromagnetisk feltstyrke) målinger av strålt elektriske og magnetiske felt

  • Frekvens selektivt
  • Langtids EMF målinger; innendørs og utendørs
  • Mobilnett / 4G-5G
  • Wifi- og DECT-nett
  • Private mobilradionett (PMR)
  • Trådløse mikrofoner
  • Måling og vurdering av EMF verdier ift. Forskrift og myndighetskrav (HMS) og grenseverdier (DSA, ICNIRP)

Interferensmålinger

  • Peiling og sporing av interferenskilder, støy etc.

Rådgiving og anbefalinger om korrektive tiltak

  • Skjerming mm.