Referanseprosjekter


EB Consulting AS har en lang liste over vellykkede prosjekter i vår portefølje.

Prosjekter i 2007-2019 oppsummert • Opplæring og kursvirksomhet for beskyttelse av driftskontrollsystemer mot EMP/EMI
 • Design og prosjektering av løsninger for besktyttelse av kontrollrom mot EMP/EMI i en rekke trafostasjoner for Statnett SF
 • Løsninger for beskyttelse av datasenter mot EMP/EMI og magnetisk stråling for Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter
 • Kartlegging av status og utarbeidelse av tiltaksplaner for oppgradering av driftskontrollsystem ift. NVE krav hos en rekke energiselskaper
 • Prosjektering av strømforsyningsanlegg med nødstrøm (UPS, likerettere, batterianlegg mm.) i driftsentraler
 • Prosjektering av løsninger for EMP/EMI-beskyttelse av driftskontrollutstyr i kraftverk og trafo-/nettstasjoner
 • Tilstandskontroll av løsninger for EMP/EMI-beskyttelse, reservekraft og samband i driftsentraler, kraftverk og nettstasjoner
 • Etablering av systemer for video overvåkning (driftskamera) av kraftanlegg
 • ROS-analyse knyttet til driftskontrollsystemer i eforsyningen
 • Prosjektering og etablering av dig. PMR-nett (driftsradio) løsninger i kraftverk  og hos nettselskaper
 • Utredningsoppgaver knyttet til tele- og driftskontrollanlegg for produksjons- og nett selskaper
 • Prosjektering av tele- og radioanlegg i vegtunneler for Statens Vegvesen
 • Prosjektering og utbygging av radiobaserte driftssamband (radiolinje) for nett- og produksjons selskaper
 • Utbygging av satellittbasert telenett (TSAT) for nettselskaper

Prosjekter i perioden 1980-2006


 • Utbygging av Digitalt Bakkenett for Norkring.
 • Oppgradering av GSM/EDGE nett for NetCom.
 • Utbygging av GSM og UMTS mobilnett for Telenor Mobil og NetCom.
 • Prosjektering og utbygging av ulike radioprosjekter bredbåndskunder i Élla Kommunikasjon as (senere LOS Bynett).
 • Bygging av EMP/EMI-beskyttede tele- og datarom for driftskontroll og telekom infrastruktur; Agder Energi.
 • Prosjektering og utbygging av nytt regionalt fiberbasert SDH-nett for EniTel og Enit-Sør.
 • Utredning og prosjektering av nytt tele- og datanett for Interkraft gruppen.
 • Etablering av ulike datanettverk LAN og WAN systemer.
 • Planlegging og etablering av TMN systemer (TeleSCADA) for driftsovervåking av eforsyning transmisjonsnett og radiostasjoner for Agder Energi.
 • Planlegging og etablering av datamaskinbaserte fjernkontroll systemer (SCADA) for styring og overvåkning av kraft- og trafo stasjoner for Agder Energi.
 • Prosjektering og bygging av nytt dig. fylkesdekkende transmisjonsnett (RL, fiber og BFH) for Agder Energi.
 • Prosjektering og bygging av PMR-nett for Agder Energi