Markedsområder


EB Consulting har hovedfokus på energiforsyningen (produksjons- og nettselskaper) med sine driftskontroll- og telekomsystemer.

Energiforsyning


Energiforsyningen har omfattende egne telekom systemer; primært for driftskontroll (styring og overvåkning av kraftanleggene – nett og produksjonsanlegg). Driftskontrollsystemene bygges og drives i samsvar med NVEs forskrifter og lover. Sentral og premissgivende forskrift er Beredskapsforskrift for Kraftforsyningen; Bfe. Her er eforsyningen pålagt strenge tiltak for sikring av driftskontrollsystemene; især tele- og datasamband. Sentrale pålegg hjemlet i Bfe’en er EMP/EMI-beskyttelse, sambands redundans, adgangskontroll, skallsikring og tele/data sikkerhet etc.

I tillegg bygger enerigforsyningen omfattende bredbåndsnett for kommersielt marked. Majoriteten av bredbåndsløsningene er fiberbaserte, men radioløsninger er også benyttet i relativt stor skala.

Firmaet tilbyr prosjektering og engineering av:

 • Prosjektledelse og gjennomføring av “turn key” prosjekter
 • Gjennomføring av Risiko- og sårbarhets analyser (ROS)
 • Analyse med tilstandskartlegging og gjennomføring av nødvendige oppgraderinger for å innfri Beredskapsforskriftens krav


 • Prosjektering og design av telekom nettløsninger (transmisjon)
  • Radiolinjesystemer (RL)
  • Lukkede radionett (PMR)
  • WLAN
  • Civil Works (radiostasjoner med antennemast, strøforsyning osv.)
  • EMP/EMI beskyttelse og tilhørende test/kontrollmålinger av kontrollrom, tele-/datarom og radiostasjoner
  • Telekom driftskontroll løsninger
  • Fiberkabel systemer
  • ITV/video overvåknings systemer
 

Tunnelkommunikasjon


Vegtunneler for Statens vegvesen

EB Consulting as har samarbeid med flere større rådgivende konsulentselskaper om prosjektering av elektroanlegg i vegtunneler tilhørende Statens vegvesen. EBC leverer prosjektering av radio- og teleanlegg.

Telekom operatører


EB Consulting leverer konsulent tjenester til telekom operatører; både fastnett og mobil nett tilbydere.
Aktuelle tjenester er:

 • Prosjektering og design av telekom nettløsninger (transmisjon)
  • Radiolinjesystemer
  • Mobilnett
  • Frekvens- og site planlegging
  • Civil Works (radiostasjoner med antennemast, strømforsyning osv.)
  • EMP/EMI beskyttelse av radiostasjoner og tele-/datarom
 • Prosjektledelse og gjennomføring av “turn key” prosjekter