Rådgiving


Rådgiving og anbefalinger vedr. valg av løsninger og utstyr er viktige suksessfaktorer som leder til optimale resultater når prosjekter skal gjennomføres. EB Consulting as tilbyr ulike typer rådgivingstjenester innenfor primærområdet telekom, driftskontrollsystemer og EMP/EMI beskyttelse.

Tjenester


Firmaet tilbyr rådgiving og anbefalinger om:


  • Valg av systemløsninger
  • Utredning av alternative løsninger og utstyrsvalg
  • Design og valg av EMP/EMI-beskyttelse

  • Risikoanalyse av telekom- og driftskontroll systemer
  • Anbuds- og tilbudsprosesser
  • Rådgiving og støtte i forprosjektering/forstudier og under gjennomføring av hovedprosjekt
Placeholder
Placeholder
Placeholder